18-23 OCT   A CORUÑA

XotaManeoMuiñeiraPasodobleRumba

"“É como se os millóns de séculos que moldearon os nosos órganos auditivos houbesen posto especial coidado en dortarnos dun sistema permanente de alarma. Este dinos case ao instante o que está acontecendo, e dinos se este acontecemento está a ameazarnos, a reconfortarnos, a interesarnos; en poucas palabras: se nos concirne” Olivier Revault d’Allones, “Musique et philosophie”, en L’Esprit de la musique1992, p 37 “Os sons non son as manifestacións de acontecementos que suceden ás cousas, tampouco son calidades dos acontecementos; son os acontecementos”. Francis Wollf, “Por que a música? 2021, p 49 Existe unha relación especial entre o son e o acontecemento. Para que haxa son debe pasar algo, debe moverse algunha cousa, debe acontecer un feito. Sen movemento non hai son. Os sons significan aconteceres. Para a realización desta peza impregnei con óleo de cor negra a man esquerda da pandereteira para que, ao interpretar co seu instrumento os distintos ritmos en secuencia que dan nome á obra, fora deixando a impresión de cada golpe no parche da pandeireta. A interpretación foi gravada nun vídeo monocanle. Nun intento de xerar novas formas de rexistro visual destes sons pertencentes á tradición, xérase unha peza pictórica monocromática producida como consecuencia do proceso performativo sobre o propio instrumento e, á súa vez, unha peza de vídeo (que amosa a tempo real a interpretación coa pandeireta) sen son, o que provoca que non poidamos escoitar, senón que teñamos que intuír ou deducir visualmente os ritmos nomeados no título. Así, esta peza, realizada con pintura negra, que nega toda tridimensionalidade e que nos remita á cor da notación tradicional na música, supón un intento de lexitimar novas formas de afrontar e rexistrar determinados acontecementos derivados das tradicións musical e pictórica, e nos fala da tentativa obstinada e ininterrompida de creación de novos códigos de entendemento entre o visual e o sonoro. "
Autor Juan López
País España
Ano 2022
Duration 3'
Sound format sen son
Recording format mov
Exhibition format mp4