18-23 OCT   A CORUÑA

Walkabout

Walkabout xira en torno ao concepto deriva; entendida como unha pulsión enerxética que persegue romper coa orde establecida, renunciando á forma convencional. Adoptando unha estratexia que contempla o desprazamento dende o azar. Rexeitando a estrutura fixa e apostando por un movemento de liñas quebradas e de intermitencias. Trátase de levar o concepto a través dunha polifonía de imaxes de distinta orixe que conversan nun mesmo espazo sobre diferentes soportes. Unha pequena xeografía de sensacións, chispazos, raios de luz que más que concluír nun mesmo punto, teñen un carácter aberto e disperso sostido no tempo.
País España
Ano 2022
Duration 60''
Sound format mp4
Recording format mp4 1920x1080
Exhibition format mp4