18-23 OCT   A CORUÑA

PENSAMIENTO SONORO

PENSAMENTO SONORO

#pensamentosonoro, un exercicio de escritura sen tinta, realizado utilizando unha antiga pluma sobre follas douradas de papel de seda. Trátase dun intento de rexistro do pensamento a través da gravación do son xerado polo acto de escribir palabras resultantes polo fluír da conciencia a través da escritura automática. Este xesto, que implica a intención de ausencia de control da razón, por outra parte invita aos asistentes a unha escoita activa. O son xerado será capturado a través do uso dun micrófono de contacto, para ser posteriormente utilizado como material plástico de composición na obra. Para inscribir o efémero, a artista recupera o manual a través do manuscrito, manipúlao e edítao dixitalmente para finalmente depositalo nun medio de almacenamento analóxico de sinais sonoras. Esta acción potencialmente infinita tadúcese nun testemuño que pode ser mirado e escoitado sen ser lido. Unhas notas de pegadas trazadas que se materializan raiando e tachando innumerables frases fragmentadas e cruzadas. Reminiscencias interrompidas, superpostas, feridas, confusas e medio esquecidas. Memorias rotas, capaces de xerar instantes rápidos que diminúen o tempo nun intento frustrado de facer tanxible o intanxible, coma un golpe sen marca. O pensamento sonoro é tamén unha categoría da psiquiatría utilizada para falar das alucinacións auditivas.
Autor Mónica Mura
País España
Ano 2022
Duration 2'
Sound format Estéreo (2 canales)
Recording format .mov
Exhibition format .mp4