18-23 OCT   A CORUÑA

Family films

Tomando bobinas atopadas de persoas descoñecidas e, cun mínomo de edición, volvendo a presenta o que antes estaba destinado a un círculo familiar, créanse outro tipo de lecturas tratando de recoñecer lugares, identificando momentos similares nos nosos propios contextos familiares ou, incluso, ao envexar esa realidade perdida no tempo e na memoria doutros que non somos nós. E, de repente, dámonos de conta de que a súa memoria converteuse na nosa.
Ano 2022
Duration 3'
Exhibition format Dixital