18-23 OCT   A CORUÑA

Contracción da atracción

A identidade é un concepto complexo, non estático, tanto persoal coma social. O mundo non é exterior ao suxeito, senón que ambos forman unha amalgama orixinal. Formamos parte dos que nos rodean, somos suxeitos sociais. O meu corpo é sempre con outros corpos, nun espazo-tempo concretos. O eu non só habita en min, o eu non se encerra en si mesmo.
Ano 2022
Duration 4'
Sound format AAC
Recording format 1920x816
Exhibition format mp4 H.264