18-23 OCT   A CORUÑA

Aunque todo parezca quieto

Inés Espinosa propón unha reflexión xeracional: Aunque todo parezca quieto (Aínda que todo pareza quedo) atravesa a nostalxia e identifica a emoción dende a estrutura política. Trátase dunha exploración millenial cargada de vaivén, parálise, desorde e melancolía. O ano 2000 marca un cambio de milenio e establece unha definición colectiva para a xente que madra con ese cambio.
Autor