18-23 OCT   A CORUÑA

Amor rojo

Dora García presenta o proxecto experimental de cine/arte Amor Rojo, no que utiliza a figura de Alexandra Kollontai (1872-1952), teórica marxista e revolucionaria soviética, feminista radical e activista sexual, como guía para recorrer o laberinto da liberdade feminina, a emancipación sexual e o amor como arma.
Autor Dora García