18-23 OCT   A CORUÑA

A body is a body is a body

O catolicismo, a bruxería e o desexo queer chocan en cadros animados en 3D. Neste espazo liminar desenvólvese a linguaxe, suspendida entre o desexo e a tradición, a tenrura e a violencia.
País Reino Unido
Ano 2021
Duration 13'
Sound format Stereo
Exhibition format mp4