18-23 OCT   A CORUÑA

La disparition des Aïtus

A desaparición do Aïtus

Este ensaio poético sobre Tuvalu, un microestado do Pacífico Sur, establece unha analoxía entre a desaparición do país mientes o nivel do mar sube e o borrado imaxinario dos seus habitantes. Unha fábula metafórica sobre a modernización do país desplega a illa durante unha visita nocturna dunha noite e amosa un entorno insular máis celestial que terrorífico.
Ano 2014
Duration 35'
Recording format HD