Que?
“Miradas diversas a Coruña” foi un taller inclusivo que tivo como actividade central a realización dunha obra videoartística colaborativa e a súa exposición pública

Quen?
No taller participaron persoas de colectivos con diversidade funcional, en colaboración con ASPRONAGA – Asociación de Prol Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia
e APEM – Asociación Prol Enfermos Mentais Da Coruña; así como un grupo de artistas locais, en colaboración coa Colectiva – Asociación Profesional de Artistas de Galicia.

Cando e onde?
O taller realizouse entre o 15 e o 20 de maio de 2022. A obra montouse e mostrou na Volátil o 14 de xuño de 2022, e tamén formou parte da programación do festival INTERSECCIÓN, proxectándose no Cinema París, o 19 de outubro de 2022

Como?
O taller organizouse en diversas sesións de traballo, coa coordinación xeral dun profesional experimentado en traballo con persoas con diversidade, a titoría dun artista de vídeo e outro de audio e a asistencia de artistas locais, que colaboraron no traballo das persoas con diversidade, compartindo a súa experiencia e posibilitando un enriquecemento persoal mutuo.
As persoas participantes realizaron actividades de planificación, gravación e edición da obra audiovisual e da exposición.

Que?
A obra consistiu nunha curtametraxe que tivo como leitmotiv o achegamento ao espazo urbano da cidade da Coruña: a forma en que se habita, compártese, vívese e convívese polas súas cidadás. O resultado funciona como unha sinfonía urbana: un caleidoscopio de miradas sobre a cidade.

Para que?

  • Para xerar actividades inclusivas que fomenten a participación de colectivos actualmente excluídos ou en risco de estalo.
  • Para que as persoas destes colectivos exploren o seu potencial creativo.
    Para o retorno social da actividade artística inclusiva e a difusión dos seus valores.
  • Para contribuír á investigación e desenvolvemento en aspectos de cultura accesible.
  • Para eliminar barreiras físicas e virtuais no acceso á cultura.

inclusividad en INTERSECCIÓN

INTERSECCIÓN – Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo, leva implementando accións de sustentabilidade e compromiso social desde os seus comezos no ano 2018. Actualmente conta coa súa propia estratexia de sustentabilidade, aliñada cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. Dentro desta política, préstase especial atención á accesibilidade e ás accións de integración social, contando para iso cunha educadora social dentro do equipo do festival.

O proxecto “Miradas diversas A Coruña” forma parte desta faceta de INTERSECCIÓN no fomento da integración social e foi realizado grazas ao apoio da Fundación Emalcsa.