18-23 OCT   A CORUÑA

Clara Borrazás Franco

Clara Borrazás é estudante de Belas Artes cunha especial afinidade polo audiovisual. Esta sería a súa primeira videoinstalación na que reflexiona sobre o paso do tempo no proceso artístico.