18-23 OCT   A CORUÑA

ARTISTA PARA CORREGIR ESCOLAS SECC

Escolas acolle obras en competición de estudantes españolas. É unha sección pensada tanto para que amosen o seu traballo nun contexto profesional como para que desenvolvan discursos de programación, estratexias de xestión e coordinación.

 

Este ano a selección e comisariado da sección corre a cargo do colectivo Arte.Facto, integrado por cinco mozas con formación na UVigo.