Diana Reichenbach

bio

Diana Reichenbach é unha premiada artista multimedia especializada en media
arquitectónica e inmersiva. Usa plataformas interactivas, inmersivas e baseadas no tempo para explorar a tecnoloxía dixital e a súa relación coa memoria e a percepción. Navegando entre a animación e a antropoloxía, busca presentar narrativas que cuestionen como temos chegado a entender a cultura a través da nosa dependencia dos medios dixitais. O seu traballo foi notablemente exhibido por todo o mundo.

Planetario

PLANETARIO é unha sección adicada a pezas audiovisuais de cúpula. Trátase dunha experiencia inmersiva que amplía os límites da pantalla e introdúcenos a outras formas cada vez máis sofisticadas de traballar coa imaxe en movemento.

Sábado 23 oct | 20:00 – 21:00h

Luns 25 oct | 17:00 – 18:00h

Casa de las Ciencias

Domingo 24 oct | 20:00 – 21:00h

Luns 25 oct | 18:30 – 19:30h

Casa de las Ciencias