Santiago Barandiaran Vela

bio

Santiago Barandiaran Vela, nace o 10 de novembro de 1998 en Cáceres, é alí onde empeza a grabar as súas propias curtas amateur cos seus amigos. Múdase a Sevilla para estudar Enxeñaría de Deseño Industrial, durante os seus estudos en dúa ocasións outórganlle unha beca de movilidade a México. Nas súas estancias alí asiste a cursos sobre realización cinematográfica e softwares de edición de imaxe, a consecuencia de isto escribe e dirixe a curtametraxe Medio Día de Mierda que participou en varios festivais e funda a revista cultural Moho con varios amigos de España e México. Tras a pandemia documenta o seu día a día cunha videocámara, deforma estes vídeos e recordos a través de edición dixital e súbeos a Instagram baixo o seudónimo de “Zoomtiago”.

Escolas: Xatería

ESCOLAS é unha sección competitiva na que se realizan convocatorias abertas destinadas a estudantes maiores de idade. É un espazo para visibilizar e incentivar o talento emerxente que se desenvolve e nutre nas interseccións das artes. Para esta edición ESCOLAS organízase en colaboración coa Galería de Arte Solaina.

Venres 29 outubro | 16:30 – 18:00h

Fundación Luís Seoane

28 – 31 outubro

Fundación Luís Seoane