Helen Grace

bio

Helen Grace traballa no oscilante espazo entre movemento e quietude. Preocúpase polo ritmo e os hábitos cotidiás como accións transformadoras e creativas. A súa fotografía documenta as intimidades dos momentos cotidiás e as ocupacións do espazo público de protesta e activismo; como unha pequena historia de accións políticas e performatividade. Soña con posibilidades democráticas transformadoras e radicais, futuros no presente, extraendo a longa historia estética de tales intentos. Grace está inmersa no arquivo, persoal e público, como unha fonte dinámica continua para o entusiasmo e a rexeración social e política.

Contemporánea

A sección Contemporánea presenta unha pequena mostra de pezas das artistas Narelle Jubelin, Lúa Gándara e Rodrigo Méndez propostas por tres das galerías que conforman a Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Galicia: Nordés, Metro e Vilaseco.

Mércores 27 outubro | 18:30 – 20:00h

Fundación Luís Seoane