Encontro de Profesionais das Artes
Galicia - Norte de Portugal

Encontro de Profesionais das Artes Galicia - Norte de Portugal

Sendo INTERSECCIÓN un punto de encontro onde se atopan profesionais e contidos procedentes de diversos países, a presenza de Portugal mantense dende a primeira edición e  terá continuidade na edición 2020 a través do Encontro de profesionais das artes Galicia – Norte de Portugal.

A colaboración entre GNP-AECT e INTERSECCIÓN busca facilitar e fomentar a cooperación territorial entre Galicia e Portugal, contribuíndo a construir un tecido produtivo común, creando vínculos entre ambas comunidades, fomentando e valorizando as respectivas industrias culturais e o coñecemento mutuo.

Interseccion - logo GNP
Interseccion - logo nortear
Interseccion - logo GNP
Interseccion - logo Camões