Didáctica infantil

Didáctica infantil

O traballo de Iván Ferreiro como artista multidisciplinar enfróntase ao que moitos ensaístas denominan “homoludens”: explorar o xogo como parte esencial da vida e da aprendizaxe.

A Didáctica Infantil constará de catro partes e será pechada e estruturada para que poida desenvolverse baixo un estrito control co fin de cumplir coa normativa covid-19.

Durante a actividade introducirase ás participantes á práctica do videoarte e a conceptos como “happening” o “enviroment”. Explorarase ademais a motricidade, a propiocepción, a intelixencia intrapersoal, interpersoal, a lóxico-matemática ou a lingüística, e experimentarase co audiovisual, o corpo e a arquitectura.