AulaAGAG

Másterclass: Salomé Lamas

AulaAGAG. Salomé Lamas

Paraficción

Aula AGAG. Salomé Lamas

Paraficción

Recoñecendo que a linguaxe organiza a nosa experiencia da realidade material e que o significado humano da realidade baséase nun sistema simbólico, a artista e directora Salomé Lamas asocia a tarefa do cineasta coa tarefa do tradutor.

Ao contemplar o seu corpo de traballo, obriga ao público a explorar novas áreas en temas transversais do cine de non ficción presentados en proxectos de diferentes lonxitudes e que poñen a proba os límites aparentes entre o cine e a película de artista. 

Explora tamén temas relacionados coa representación da memoria e a narración de historias a través de imaxes, así coma o seu enfoque da metodoloxía do proxecto.

logo AGAC